Mark

Finance

Finance

Mark is verantwoordelijk voor de financiële administratie. Van inkoop- tot verkoopadministratie.
Hij weet precies wat er gefactureerd en betaald dient te worden en houdt hierin het overzicht.
Heeft u vragen over een factuur of andere administratieve zaken; dan kunt u bij Mark terecht.

 

Support

T 072-5816214
E support@meditall.nl
C Cliëntportal

 Backup client

pcmonitor Monitoring cliënt x64

 Screenconnect
 Screenconnect installer